JUDr. Lucia Sklenárová absolvovala a úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2004.

V roku 2005 vykonala rigoróznu skúšku a obhájila rigoróznu prácu na tému "Vývoj medzinárodného trestného práva po roku 1990".

Po nepretržitom absolvovaní koncipientskej praxe, úspešne vykonala v r. 2007 advokátske skúšky a je zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 4612 a vykonáva advokátsku prax.